НОТАРИУС ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА Актуализирана  на: 15.11.2018
Адрес: СОФИЯ
бул. Шипченски проход 18, ет. 1, офис 108
Тел: 02 / 8780513
0878 / 594234
0878 / 594231
0878 / 594232
e-mail: office@notary-gecheva.bg
web: www.notary-gecheva.bg
Посещения:
XXXXX   от   11.2018 г.
Код :
  • За нас

Цветелина Гечева е завършила Юридически факултет през 2002год., а през 2005год. защитава дипломна работа по специалността Европейска икономическа интеграция.

От 1999год. до 2008год. работи в една от най-големите адвокатски кантори в България, обслужващи корпоративни клиенти в сферата на Търговското, Дружественото, Конкурентното и Нотариално право.

От 2008год. до настоящият момент работи като нотариус, вписан по рег. № 594 на Нотариалната камара на Република България.

През десет годишният си стаж на нотариус, работи предимно с корпоративни клиенти, строителни фирми и банки. Нотариус Гечева и написала четири статии за списание Твоят Бизнес, а именно: "Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривна конструкция", "Особени случаи на връчване на нотариална покана", "Апорт - непарична вноска в търговско дружество" и "Кой е собственик на незаконна построена сграда върху чужд имот?".

През 2013 год. нотариус Цветелина Гечева и включена в изданието на Forbes Woman и е един от членовете на сформирания тогава клуб. Нотариус Цветелина Гечева е давала интервюта и съвети за списания Forbes, Амика и Твоят бизнес.

През декември 2014 год. е избрана от адвокатите в България за Нотариус на годината.© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.