НОТАРИУС МИЛЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА №604 Актуализирана  на: 18.02.2019
Адрес: КЮСТЕНДИЛ
ул. Цар Освободител 76
Тел: 078 / 554005
e-mail: mdst@abv.bg
web: www.notarius-mtodorova.com
Посещения:
XXXXX   от   11.2018 г.
Код :
  • За нас
Нотариус Милена Димитрова Тодорова е с район на действие град Кюстендил. Като нотариално лице, тя извършва следните нотариални услуги: правни нотариални консултации; заверка на пълномощни; сделки с недвижими имоти; сделки с МПС; учредяване на вещно право върху недвижим имот; приемане и съхранение на завещания; изготвяне на нотариални покани и договори и др. В кантората на Нотариус Милена Димитрова Тодорова ще получите полезни нотариални консултации по всеки казус на експертно ниво. Нотариусът ще Ви консултира, по всички важни за Вас въпроси и казуси.


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.