ИСАВ - 1 ЕООД Актуализирана  на: 03.04.2018
Адрес: ПАЗАРДЖИК
Посещения:
XXXXX   от   04.2016 г.
Код :
 • За нас

ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:

Исав-1 ЕООД предлага проектиране и изграждане на: Фуражни цехове; Мелници за брашно; Оризарни; Гранулиращи линии; Пневмотранспортни инсталации; Аспирационни уреди; Инсталации за дозиране и смесване на макро – и микро - добавки; Инсталации за транспортиране, съхранение, почистване и дозиране на брашно. Технологични линии за преработка на слама, люцерново брашно, слънчогледова люспа и пелети от дървесни трици. Силози. Силозни стопанства.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:

Нашите машини и инсталации са напълно механизирани и автоматизирани. Ние предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация - ние съветваме, проектираме, произвеждаме, съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.

ДОСТАВКА НА ОТДЕЛНИ МАШИНИ И ДЕТАЙЛИ:

Ние извършваме ремонтно- възстановителни работи на зърнопреработващи предприятия и силозни стопанства. Също така разработваме нестандартни решения в зависимост от ситуацията.
Нашите специалисти с удоволствие ще Ви окажат съдействие при решаването на Вашия индивидуален случай. Ние разполагаме с опитен проектантски екип и предлагаме комплексно изготвяне на всички части на Вашия проект:

 1. част: Технология
 2. част: Пневмотранспорт
 3. част: Аспирационни уредби
 4. част: Ел. и автоматизация
 5. част: Архитектура
 6. част: Конструктивна
 7. част: Вертикална планировка
 8. част: ВиК
 9. Количествено-стойностна сметка
 10. Безопасност и здраве
  Нашата основна мисия е напълно да задоволим всяко едно изискване на нашите клиенти чрез професионално отношение и висококачествени и надеждни машини. Стремим се да подобрим качеството на нашите услуги, като предлагаме на нашите партньори машини и инсталации, в които са внедрени най-новите технически и технологични решения.

Компанията разполага с Мелнично фуражен комплекс в гр. Септември, Бивше АПК, тел./факс: 03561 / 2168, моб.: 0885 / 932399
© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.