УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Актуализирана  на: 26.09.2016
Адрес: ПЛОВДИВ
Дейност: Болници - университетски
Посещения:
XXXXX   от   07.2001 г.
Код :
  • За нас
  • ДКБ
  • Стационарен блок

БАЗА 1 – бул. В. Априлов 15 - 032/602211

Ревматология
Ендокринология
Кардиология
Хематология
Акушерство и гинекология
Детски и генетични заболявания
Професионални заболявания и токсикология
Нефрология и хемодиализа
Лъчева терапия и радиоизотопна диагностика
Кожни и венерологични заболявания
Неврология
Спешно приемно вътрешно отделение
Централна клинична лаборатория
Микробиология и имунология
Патоанатомия
БАЗА 2 –бул. Пещерско шосе 66 - 032/264170, 032 / 602911
Спешно приемно хирургично отделение
Ранна рехабилитация и физикална медицина ет. 1
КАРИТ ет. 2
Кардиохирургия ет. 2
УНГ ет. 3
Изгаряния и пластична хирургия ет. 4
Лицево-челюстна хирургия ет. 4
Ортопедия и травматология ет. 5
Очни болести ет. 6
І-ва хирургия ет. 7
ІІ-ра хирургия ет. 11
ІІІ-та хирургия ет.9 и 10
Съдова хирургия ет. 8
Инвазивна кардиология ет. 8
Детска хирургия ет. 10
Урология ет. 9
Неврохирургия ет. 12
Пулмология ет. 12

ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Ръководител – проф. д-р Тодорка Цветкова
тел: 032/602 297


ХЕМОТРАНСФУЗИОННА ЛАБОРАТОРИЯ
Ръководител – д-р Бисер Абрашев
тел: 032/ 602 380
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ
Ръководител – доц. д-р Ирина Хайдушка, дм
тел: 032/ 602 269
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Ръководител – проф. д-р Кичка Велкова, дм
тел: 032/602 414
СПЕШНО ПРИЕМНО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Ръководител – д-р Венцислав Филипов, дм
тел: 032/ 602 420; 602 231
ВЪТРЕШНО КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ
Ръководител – д-р Братванова
тел: 032/ 441 70 вътрешен: 440
КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Ръководител – доц. д-р Стефка Кузманова, дм
тел: 032/602 389
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
Ръководител – проф. д-р Атанас Джурджев, д.м.н
тел: 032/ 602 377
КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ
Ръководител – проф. д-р Димитър Димитраков, д.м
тел: 032/ 602 474
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Ръководител – доц. д-р Симеон Симеонов, д.м.н
тел: 032/ 602 395
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА
Ръководител – проф. д-р Димитър Димитраков, д.м
тел: 032/602 293
КЛИНИКА ПО ДЕТСКИ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Ръководител – доц. д-р Евгений Генев , кмн
тел: 032/ 602-247
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Ръководител – проф. д-р Никола Милчева, дм
тел: 032/601 204


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.