УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ Актуализирана  на: 28.09.2016
Адрес: ПЛЕВЕН
Дейност: Болници - университетски
Посещения:
XXXXX   от   01.2001 г.
Код :
  • За нас
Диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности; Лечение на спешни състояния; Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения. Университетската болница е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация. Университетската болница е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи. Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории и диспансерни отделения. Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология, по всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология, токсикология), по хирургия (коремна, гръдна, пластично-възстановителна, съдова, детска, онкохирургия), по урология, ортопедия, оториноларингология, офталмология, неврология, детски болести, инфекциозни болести, кожни болести, психиатрия. Извършват се уникални операции в областта на онкогинекологията с хирургичния робот “Да Винчи”.


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.