Преди девет години създадохме СПРАВКИ БЪЛГАРИЯ за улеснение на всички на които се налага да търсят и намират информация.

 Винаги когато търсите информация за фирми, стоки, услуги, здравни и учебни заведения, нестопански организации и лица със свободни професии, държавни учреждения, телефонни и пощенски кодове на населени места в страната, телефонни кодове на населени места в чужбина и други можете да се обърнете към нас по телефона и ние с удоволствие ще отговорим на всеки Ваш въпрос.

 СПРАВКИ БЪЛГАРИЯ е национален кол център, чийто информационен масив е достъпен за всеки свободно по три начина: справки по телефон, база данни в интернет и печатно издание.
© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.